Produkcja

Proces PRODUKCYJNY

Proces produkcyjny w naszej firmie składa się z 6 kolejnych elementów:

  1. Zakup materiałów wsadowych,
  2. Kontrola jakości i sortowanie złomu aluminiowego,
  3. Opracowanie receptury i produkcja stopu; bieżąca kontrola składu chemicznego,
  4. Rafinacja barbotażowa stopu z użyciem czystego argonu; kontrola składu chemicznego,
  5. Odlewanie metalu w gąski i końcowa kontrola jakości,
  6. Pakowanie, oznakowanie, magazynowanie, sprzedaż.

Produkcja

Nasza JAKOŚĆ

Nasza firma rozwija się nieprzerwanie od 2006 roku.
Sukcesywnie podnosimy jakość naszych produktów, o czym świadczą posiadane przez nas certyfikaty jakości ISO 9001:2015, oraz środowiskowy ISO 14001:2015.

Produkcja

Ochrona ŚRODOWISKA

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za środowisko naturalne jaka spoczywa na nas jako producencie stopów aluminium z materiałów wtórnych.

Właśnie dlatego każdy etap procesu produkcyjnego w naszej firmie został zaprojektowany w sposób, który pozwala nam na ograniczenie zagrożeń dla środowiska do minimum.

Nasze działania w tym zakresie nie ograniczyły się więc do uzyskania niezbędnych pozwoleń na zbieranie i przetwarzanie oraz transport odpadów; w naszej firmie troska o środowisko naturalne przejawia się również na co dzień w świadomym podejściu do wykonywanej przez nas pracy.

Podążając za naszą polityką środowiskową wdrożyliśmy w organizacji System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015.