menu
img1

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za środowisko naturalne jaka spoczywa na nas jako producencie stopów aluminium z materiałów wtórnych. Właśnie dlatego każdy etap procesu produkcyjnego w naszej firmie został zaprojektowany w sposób, który pozwala nam na ograniczenie zagrożeń dla środowiska do minimum. Nasze działania w tym zakresie nie ograniczyły się więc do uzyskania niezbędnych pozwoleń na zbieranie i przetwarzanie oraz transport odpadów; w naszej firmie troska o środowisko naturalne przejawia się również na co dzień w świadomym podejściu do wykonywanej przez nas pracy. Podążając za naszą polityką środowiskową wdrożyliśmy w organizacji System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015.